הכותל המערבי
ירושלים קיבלה 9 מידות יופי ושאר ערי העולם התחלקו במידה הנותרת

 הכותל המערבי - kotel

The Western Wall

הכותל המערבי היה חלק מהקיר או החומה המערבית אשר הקיפה את המקדש ומכאן נגזר שמו. עקב קדושתו הרבה של המקום, מיליוני מאמינים נהגו ועדיין נוהגים להכניס פתקים אל בין אבני הכותל בבקשה ותפילה שתקוותם לחיים טובים יותר תתגשם.